4TEC har nu etablerat försäljning och installation av värmepumpar på Näset

TEC levererar värmepumpar till industri och konsument

I området i och omkring Näset är det lämpligt att installera luft/vatten eller vätska/vatten värmepumpar.

När värme tas från jorden innebär detta att en slang har placerats i marken på 1 meters djup och längden är beroende på fastighetens energibehov. Värmen i jorden transporteras genom slangen in till värmepumpen som är placerad där Er befintliga panna står idag.

Vid grundvattenvärme pumpas grundvatten från marken upp till en värmeväxlare där värmen tillvaratages och överföres till värmepumpen. Därefter återföres grundvattnet till marken.

När berget förser värmepumpen med värme kommer värmen från ett borrhål där djupet är anpassat till fastighetens storlek. En slang placeras i borrhålet och en vätska bestående av vatten och sprit pumpas upp och ner i borrhålet. Värmen tillvaratages och därefter cirkulerar vätskan tillbaka ner i berget.

Luft/vatten värmepumpar tar värmen från uteluften och kräver endast utrymme för att ställa upp utedelen på lämplig plats. Innedelen placeras där befintlig panna står. Vätska/vatten värmepumpen tar värmen från jorden, grundvattnet eller berget.

 

”Vi följer GDPRs policy”.